- Вие и друг път сте посещавали нашия бръснарски салон?
- О не, тези белези по лицето ми са от войната!