Криза - това е само повод да се съкратят едни, а другите да работят и за тях за същите пари.