Решили горските животни да си пийнат и изпратили стоножката да им купи водка от ресторанта. Чакали я цял ден и тя дошла чак вечерта.
– Защо се забави толкова? – наобиколили я всички.
– Ами на вратата на ресторанта имаше табела: "Изтривайте си краката!"