Блондинка се вози в трамвая. Ватманът съобщава:
- Следваща спирка 20-ти април?
Блондинката чука на вратата:
- А, такова, по-рано не може ли да се слиза?