Пред клетката с маймуни момче пита баща си:
- Татко, тази маймуна мъж ли е или жена?
- Това е самец - отговаря бащата.
Приближават се към следващата клетка. Момчето отново пита:
- А това мъж ли е?
- Запомни, момчето ми. Мъж е този, който има пари. А това е
самец.