- Извинете, не знаете ли, коя е тази коза?
- Това е жена ми.
- О, прощавайте, направих голяма глупост!
- Не, аз съм направил глупостта...