София. Правителството прие промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. С тях разпоредбите на нормативния акт се синхронизират с изменения в Кодекса за социално Осигуряване, които са в сила от 1 януари 2019 г. и са свързани с кръга на осигурените лица. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С направените промени терминологията в наредбата се уеднаквява с понятията, използвани в други нормативни актове - Кодексът на труда, Законът за незасивисимите оценители и Законът за независимия финансов одит.