Членовете на Съвета за електронни медии единодушно са избрали за трети пореден път София Владимирова за председател на регулаторния орган.

Мандатът влиза в сила от 9 май.

При избора Владимирова посочи, че това ще е ключов период за регулатора заради предстоящите конкурси за избор на генерални директори на БНР и БНТ и промените в медийното законодателство, които предстоят заради въвеждането на обновената европейска директива за аудиовизуални услуги.