Добрич. Четири са планираните социални услуги в общината в периода 2019 - 2020 година. Това е посочено в Плана за развитие на социалните услуги в община град Добрич, който беше одобрен и приет от Общинския съвет на последното му редовно заседание, предаде кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. Първата социална услуга е патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по проект „Подкрепа в дома“. Капацитетът е 158 души - възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и за хора с увреждания и техните семейства. Целта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на тези групи чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Втората планирана услуга е Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. Капацитетът е шест души. Ще се обгрижват младежи без увреждания. Това са млади хора, които са били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, като им се осигуряват настаняване и условия за водене на самостоятелен начин на живот. Подкрепата на лицата от специалисти се осъществява извън услугата чрез психологически, социални, правни и трудови консултации. Инвестицията е на стойност 125 хиляди лева. Финансирането на социалната услуга е по ОПРЧР. Третата планирана услуга е Наблюдавано жилище за пълнолетни лица с увреждания. Капацитетът е 4-ма души. Ще се осъществява подпомагане и взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите в посока на социално включване. Финансира се от Фондация „Свети Николай Чудотворец“ в партньорство с Община град Добрич. Четвъртата планирана услуга е приют за бездомни лица и семейства с капацитет 15 души. Услугата е насочена към възрастни лица без дом и в неравностойно социално положение. Включва комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа и предоставяне на временен подслон. До 2019 година Община град Добрич се задължава да включи допустим социален обект в Инвестиционната програма на стойност 5% от общия ресурс за БФП.
Жулиета НИКОЛОВА