Велико Търново. Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново отново отчита спад в безработицата. Общият брой на регистрираните незаети през март е бил 1895 души. Това съобщи Бойка Ганева, началник отдел „Активна политика на пазара на труда“ в Дирекция „Бюро по труда“, по време на пресконференция, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Безработните са както следва: в община Велико Търново – 1 292, в община Елена – 380, в община Златарица – 223. Спадът в сравнение с предходния месец е с 97 души.
„Равнището на безработица за Великотърновското бюро по труда през март е 4 %, което е с 0.2 пункта по-ниско спрямо това през февруари и с 1.9 пункта под това за страната – 5.9%“, поясни Бойка Ганева. Входящият поток от незаети е 337 лица, като и тук има спад в сравнение с предходния месец. „Новорегистрираните работни лица са освободени, както следва: 97 - от сектор „Индустрия“, сектор „Услуги“ – 148, и 90 човека - с неуточнен отрасъл. Изходящият поток през март е 434 лица. Тук има ръст спрямо февруари с 10 души“, уточни експертът.
91 % от постъпилите на работа са от изходящия поток, 5% са отпаднали по уважителни причини, а останалите 4 % - заради санкции.
Луиза ТРАНЧЕВА