Прокуратура на Република България и Министерство на вътрешните работи стартират информационна кампания с цел превенция от телефонни измами, чиито жертви обикновено са най-уязвимите групи от населението.

В рамките на кампанията са изработени информационни клипове, в които са използвани действителни кадри от телевизионни предавания по тази тема.

Клиповете /всеки с продължителност 30 сек. и 50 сек./ са със свободен достъп за всички медии, които решат да се включат в кампанията, и са на сайта на ПРБ – www.prb.bg.