Открит архитектурен конкурс за идеен проект за основен ремонт на Кино „Космос“ обяви пловдивската община. Прогнозната стойност за изработването на проекта е 128 хиляди лева без ДДС. 

Освен това общината обяви награден фонд от 20 хиляди лева за класираните от първо до трето място проекти. Одобреният на първо място участник ще получи 10 хиляди лева, вторият – 6000 лева, а третият 4 000 лева. Срокът за получаване на офертите е 14-ти юни.

Действащият застроителен план предвижда запазване на съществуващата сграда и оформяне пред нея на площадно пространство.