Велико Търново. Общините трябва да имат право да избират дали да създават общински охранителни звена, или да сключват договори с частни охранителни фирми. Това каза кметът на Велико Търново и председател на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) инж. Даниел Панов по време на работна среща на частни охранителни фирми от Велико Търново, Габрово, Ловеч и Търговище, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Той припомни, че още с приемането на Закона за частната охранителна дейност през 2018 година за текстовете, даващи право на общините да сключват договори с охранителни фирми, е бил сезиран Конституционния съд от президента и главния прокурор и законовата промяна е били отменена. „Моето виждане, както и това на колегите от НСОРБ е, че кметът трябва да има право да избира дали да създава общинско звено за охрана или да сключва договор с външна фирма“, посочи Панов. Той подчерта, че проблемът с охраната е изключително сериозен в малките населени места , особено през зимните месеци, когато част от хората се изнасят в града и домовете им остават празник. Той припомни, че практиката в селата е кметът заедно с населението да избират охранителна фирма, с която да сключат договор, и всяко едно семейство, което желае да се включи си плаща съответната такса. По думите на инж. Даниел Панов този модел не е особено успешен. Той подчерта, че Общината винаги е помагала логистично и по друг начин, за да се подпомогне дейността на охранителите фирми в малките населени места.
Даниел Панов отбеляза, че в девет български общини са създадени звена „Общинска полиция“. Той заяви, че създаването на такива звена е нерентабилно за общините. Режийните разходи само на един полицай месечно са около 2500 лева. „Пресметнете колко полицаи ще са ни необходими и колко ще се месечните ни, а и съответно годишните разходи, за тази дейност. Освен това този общински полицай ще е на двойно подчинение – методически ще е подчинен на кмета, а по принцип на директора на Районното управление“, посочи инж. Даниел Панов. Той допълни, че още при встъпването му в длъжност кмет на Община Велико Търново през 2011 година е имал идея за създаване на общинска полиция, но след изготвянето на финансов анализ е било установено, че ползването на външна услуга е по-изгодно. „Освен това на есен предстои обучение на кадрите в охранителната дейност за преквалификация, което допълнително ще повиши качествата на охранилите в частните охранителни фирми“, посочи инж. Даниел Панов.
Надежда КРЪСТЕВА