Днес бяха отворени офертите за избор на изпълнител за ремонт на ВиК-мрежата в район „Северен“, който е част от големия воден проект на града. 

На предварителен подбор комисията предлага да се острани Джи Пи груп, тъй като са открити съществени недостатъци в документацията, обяви председателят на комисията инж. Румен Лемберов. Той съобщи, че комисията допуска до последен етап само фирмата „Пътинженеринг“, която е получила 25 точки по позиция 2. Фирмата е предложила оферта за обща цена на изпълнение за сумата 9 милиона 490 хиляди 505 лева, която включва стойността на строително-монтажните работи - 8 милиона 627 хиляди 732 лева с ДДС и цена за непредвидени разходи - 862 хиляди 773 лева с ДДС, съобщи Ирина Милкова, главен юрисконсулт.Останалите фирми се отстраняват.

По позиции 1 и 3 няма допуснати кандидати и процедурата ще бъде прекратена.