В община Пловдив днес се отварят офертите за ремонта на ВиК – мрежата в район Северен, който е част от големия воден проект на града. 

Обществената поръчка е за близо 32 милиона лева. До крайния срок – 3-ти септември оферти подадоха четири фирми – „Драгиев и Ко“, „Джи пи груп“, „Пътинженеринг“, както и Дружество по закона за задълженията и договорите с водещи партньори „Пътища“ – Пловдив и „Агромах“.

При разглеждане на внесените документи, Комисията констатира, че Джи Пи груп не е представила достатъчно доказателства, че през последните пет години е изпълнила минималния обем строителство на водопроводи, който се изисква за участие в конкурса и поиска от дружеството да отстрани нередностите. Припомням, че Джи пи груп се разследва от прокуратурата, а премиерът призова фирмата да не се допуска до обществени поръчки.