Четвърто огнище на птичи грип е открито за по-малко от два месеца в Пловдивска област. Заразени са 1970 патици във ферма в село Чоба. 

Директорът на БАБХ Пловдив д-р Камен Янков съобщи, че е организирано евтаназирането на птиците, което ще приключи до края на работния ден. Собствениците на убитите птици ще бъдат обезщетени. Определена е 3-км предпазна зона около засегнатия обект и 10-км наблюдаваща зона. 

В рамките на два месеца птичи грип бе открит в селата Трилистник, Богданица и Манолско Конаре.