Нова компания за разработка на уеб и мобилни приложения започва работа в Пловдив. Фирмата се фокусира изцяло към чуждия пазар в Западна Европа и Съединените щати. За година-две трябва да бъде сформиран екип от 80 души старши специалисти, които впоследствие да привличат току-що завършили обучени кадри. 

Служителите ще получават аналогични на заплатите в ай ти сектора в София, а средното месечно възнаграждение в столицата е между 3 и 4 хиляди лева.  

Целта ни е да работим с големи клиенти, които да ангажират по своите проекти висококачествени специалисти от Пловдив и региона, поясни управителят на компанията, Пламен Симов, като уточни, че от години са в София, а отскоро и във Франкфурт.  

Знам, че в Пловдив има добри кадри от Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет, както и от филиала на Техническия университет, заяви техническият директор Илиан Кръстев. От компанията, която е на второ място в класацията на фирмите с най-бърз растеж  „Гепард“,  планират да създадат и собствена обучителна програма.

При представянето на фирмата кметът Иван Тотев отбеляза, че Пловдив си отстоява второто място като предпочитана аустосрсинг дестинация с над 6 хиляди заети в сектора и близо 80 компании. Вече е готов и новият каталог за града, насочен изцяло към бъдещите чуждестранни инвеститори.