Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров прие китайска делегация от град Дзюдзян провинция Джянси начело с Чен Хъмин - изпълнителен член на партийния комитет на града, с ранг на заместник-кмет, Цоу Ю Ли – търговска камара на Дзюдзян, Цен Баоцу – заместник-кмет на гр. Кончинцен и Куо Шаошин – заместник управител на бюро външни отношения на Дзюдзян.

Участниците в делегацията проявиха подчертан интерес към търговско сътрудничество със Софийска област и по-специално към износ на българско червено вино и качествен български мед.

Те отправиха покана към Тодоров и български фирми да посетят голямото търговско изложение в Шанхай в началото на ноември, за да се обсъдят на място възможностите за търговско-икономическо сътрудничество.

Областният управител заяви, че в най-кратки срокове ще представи пред китайския бизнес от област Дзянси фирми от областта, производители на вино и мед, за да се развива търговските контакти между Софийска област и провинция Дзянси.