Над 350 млн. лв. ще бъдат отпуснати за финансиране на проекти, свързани с градското развитие. Това ще стане възможно, след като бъдат подписани оперативните споразумения между Фонда на фондовете и избраните финансови посредници.

Очаква се по време на днешната официална церемония по подписването на оперативните споразумения за изпълнение на Фонд "Градско развитие" да станат ясни и подробности около възможностите за кандидатстване за средствата.

Фондът на фондовете беше създаден, за да управлява част от средствата от оперативните програми на Европейския съюз.