Националната агенция по приходите предприе безпрецедентна акция спрямо земеделските производители в страната. Преди дни от централно управление на приходната агенция обявиха, че около 50 000 регистрирани стопани не са декларирали получените субсидии за миналата година, които са на обща стойност 120 млн. лв., пише Марица.

Само за Пловдив и региона, фермерите, които не са подали декларация по чл. 50 от Закона за доходите на физическите лица, са 2137. По данни на Държавен фонд "Земеделие" за 2017 г. те са получили субсидии в размер на 6,6 млн. лв., съобщи за "Марица" Елена Манолова, пресаташе на НАП - Пловдив. Тя уточни, че в Пазарджик неподалите декларации са 1232 стопани физически лица, усвоили субсидии за 3,5 млн. лв. Най-голям е броят на неизрядните фермери в Хасковско - 5666, а общият размер на недекларираната субсидия - 14, 2 млн. лв. В обхвата на НАП - Пловдив, влизат и областите Стара Загора, Кърджали и Смолян, а общо в шестте области трябва да "обгрижат" 25 800 ЗП физически лица. 

Фермерите нарушители, регистрирани като юридически лица по Закона за корпоративното подоходно облагане, са далече по-малко. За Пловдив те са 35, за Пазарджик 18, а за Хасково 14. 

1 октомври е крайният срок, в който стопаните могат да подадат коригиращи декларации в НАП. От дни върви акция по уведомяване по всички възможни варианти - по телефон, по имейл и на адрес по местоживеене или регистрация на производителя. Проведени са и срещи с кметове по места, които са поели ангажимент допълнително да разгласят за данъчната кампания.

Минималната санкция за неподадена годишната данъчна декларация е до 500 лв. за физически лица. Всеки случай обаче ще се разглежда индивидуално и ще се преценява дали не се налага извършване на по-задълбочена инспекция. Някои са подали данъчна декларация и законът дава правна възможност да подадат коригираща декларация. Има хора, които изобщо не са декларирали доходи. Има и такива, които са подали декларация, но е налице значителна разлика между декларираното и реално полученото като доход. 

Фермерската тема пред НАП не е само субсидиите за 2017 г., а по-широка проверка за доходи от продажба на селскостопанска продукция и субсидии от предишни години, които също не са декларирани.