Вчера в Община Казанлък се състоя среща за сформиране на Учредителен комитет за създаване на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“, с център Казанлък. След първата по рода си среща под домакинството на Казанлък предстои подаване на документи в Министерството на туризма за откриване на процедура за учредяване на Организация за управление на туристическия район. Началото предстои да бъде поставено с нарочна заповед на Министъра на туризма, след което ще бъде свикано Учредително събрание, с домакин Община Казанлък. Според Закона за туризма, процесът продължава с предприемане на стъпки за вписване на Организацията за управление на туристически район „Долина на розите“ в Националния туристически регистър. В него фигурират едва 3 туристически района в страната, други 3 са в процедура за вписване, вече се включва и „Долина на рози“, с център Казанлък.