Детска градина 15 е получила удостоверение за регистрация от ОД БАБХ за „Разливне за млечна кухня“, съобщават от кметството.