За мен въпросът дори е геополитически, защото обезлюдяваме планина, която е на много важна граница, смята председателят на икономическата комисия в парламента

- Това ли е единственото решение - избиване на животни и страдащи хора, г-н Кънев? Питам вас, защото Странджа е в избирателния ви район.

- Още при първия случай - масовото избиване на животни в с. Кости, инициирах среща на депутатите от Бургаска и Ямболска области. Поканихме МЗХ и БАБХ. Информираха ни за ситуацията. Истината е, че решението е тежко, но за момента е неизбежно.

- И ще продължаваме да го правим, така ли?

- Не може да няма и други решения. Трябва да ги потърсим. Дали със създаването на карантинни депа, с имунизации на животните, дали с искане за дерогация от ЕК и Световната здравна организация, дали със специален контрол над заплашените стопанства. Специалистите да предложат. А случаят със Странджа е различен.

- Защо да е различен?

- Повтаря се на всеки 4-5 години - дали ще е шап, чума, луда крава, все едно. Животновъдството там с пълни темпове се ликвидира. За мен въпросът вече не е икономически, а е социален и политически и дори геополитически. Обезлюдяваме планина, която е на твърде важна граница.

- Обясниха ли ви откъде идва заразата?

- Важен въпрос. Трябва да се установи откъде идва, защо точно в тази зона. При наличието на стабилна ограда!? Каква е причината? Това е може би най-важният въпрос!

- Обезщетението справедливо ли е?

- Уведомиха ни, че хората ще бъдат обезщетени не само за живото месо, но и за пропуснатите ползи, което е добро решение.