Коритото на река Банска спешно ще бъде почистено, а бреговете в участъка, който преминава през село Сусам, ще бъдат укрепени. Това става възможно след като общината е спечелила инвестиционен проект съвместно с фонд "Земеделие". Пълното наименование на проекта е "Аварийно почистване на коритото на река Банска и доизграждане на подпорни стени в регулаторните граници на село Сусам, общ. Минерални бани, област Хасково".