Обществена поръчка за доставка и монтаж на 30  нови паркинг автомати обяви пловдивската община. Стойността на поръчката е 240 хиляди лева.

В бюджета на предприятието „Паркиране и репатриране“ за новите паркомати са предвидени само 80 хиляди лева. За останалите 160 хиляди лева не е осигурено финансиране през тази година, поради което договорът ще бъде сключен под условие.

Изискване към участниците в търга е да са извършили идентични или сходни доставки на поне 10 автомата за платено паркиране. Крайният срок за подаване на офертите е 17-ти юли.