Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 година, се подават единствено по електронен път, напомнят от офиса на НАП в Хасково.