Бизнесът, местната и изпълнителната власт ще дискутират на кръгла маса в Пловдив възможностите на европредседателството за допълнително привличане на инвестиции, както и засилващата се роля на иновациите. 
 
На фокус ще бъдат и възможностите за публично-частно партньорство, с цел изграждането на индустриални зони и свързаната с тях инфраструктура.
 
Събитието се организира от Българската агенция за инвестиции и се реализира в съответствие с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съю. Целта е широката общественост и по-конкретно инвеститорите да бъдат информирани за възможностите и общата полза от Българското председателство на Съвета на ЕС. 
 
Ще бъде поставен акцент върху необходимостта от изграждане на единна ЕС стратегия за развитие на индустрията, както и ще бъде разгледана връзката инвестиции-иновации.
 
Очакван резултат от дискусионната среща е да генерира идеи от бизнеса относно привличане на нови потенциални инвеститори, които с избора си да се позиционират в България, затварят кръга „производител-доставчик“. Идеята на такъв тип среща е даването на гласност в обществото и осигуряването на информация за избора на даден инвеститор да реализира своя проект в даден район.
 
Поканени да присъстват са Лиляна Павлова, министър за българското председателство на България на съвета на ЕС, Емил Караниколов, министър на икономиката и енергетиката, Здравко Димитров, областен управител на Пловдив, инж. Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив, Георги Стоев, Тракия Тех, инж. Пламен Панчев, съуправител на "Тракия икономическа зона",  представители на бизнеса и медиите.