Някой си Данчо от провинцията реши да мине през стълбите с лекия си автомобил, окуражаван от своите приятели.