България е категорична в позицията си за създаване на институционални мерки на европейско равнище, които да позволят ефективно наказателно преследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева в Люксембург в дебата в Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС, минути преди той официално да приеме Регламента за създаване на Службата на Европейския прокурор.

Министър Цачева подчерта, че при председателството си България ще работи приоритетно за предприемане на необходимите действия по организиране на Европейската прокуратура и изграждане на отношения с неучастващите в нея държави членки и партньорски институции и служби, включително Евроюст и ОЛАФ. В този смисъл в рамките на нашето председателство е предвидена конференция по темата за Европейската прокуратура.

В дневния ред на Съвета бе и дебат по взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация. "Темата е изключително важна за ЕС и е насочена към укрепване на капацитета на Съюза за борба с финансирането на тероризма и организираната престъпност. Темата е ключова и за България", заяви министър Цачева.

Тя допълни, че приемането на правен инструмент, който да оптимизира режима за взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация на активи, придобити от престъпна дейност, е предпоставка за постигане на реални резултати в борбата срещу тежката организация престъпност и финансирането на тероризма. "Целта на предложения нов регламент е фактът, че обезпечаването и конфискацията на имущество, свързано с престъпна дейност, е ефективен инструмент за борба с финансирането на тероризма и други тежки престъпления, тъй като възпрепятства проникването на незаконни активи в законната икономика", заключи българският правосъден министър.

На днешното заседание бе обсъден и Регламентът за създаване на централизирана система за обмен и съхранение на пръстови отпечатъци и данни за съдимост на граждани на трети държави, предаде БТА.

Приветстваме днешното съгласие на Съвета за създаване на Европейска прокуратура. С участието на 20 държави членки ще имаме силен, независим и ефикасен орган, който да се бори с транснационалните престъпления срещу бюджета на ЕС и с трансграничните измами с ДДС, заявиха междувременно еврокомисарите Гюнтер Йотингер и Юрова по повод решението на Съвета за създаване на Европейска прокуратура.