Българските лични карти (IDENTITY CARD – карта за идентифициране на човека) по образец от 2001 г. се издават от държавната автоматизирана паспортна система във вид на смарт-карта по технология на Израелската фирма “Суперком ЛТД” в съответствие с изискванията на Международна конвенция за гражданска авиация, а също и с приетия по-късно глобален стандарт, според подписаните документи в гр. Ка-нанаскис (Канада) на 27.07.2002г. Личните карти се състоят от седем зони, включващи множество персонални данни, в това число идентификационен номер (личен номер – ЕГН) и фото изображение с лазерен печат. В задната част на картата е разположена зона за машинна обработка във вид на код.

Паспорти-карти, разработени по Израелска технология се издават и в Молдавия, Украйна, Австрия и др. (В.П. Филимонов. “Апокалиптичность современной глобализа- ции”, с.25.)

Нека внимателно разгледаме личната карта. За целта можете да се “въоръжите” с лупа, макар че ако имате добре зрение ще различите всичко и без помощни средства. Да видим обратната страна на картата. В дясната горна част е разположен кръг с лазерен печат. В средата на кръга има преливащ се надпис: “BG” или “БГ”.

Ако се вгледаме в лазерния печат ще видим, че окръжностите (които сме изобразили на рис.1 с пунктирани линии, обозначени с цифра 1)

1

са всъщност непрекъснати надписи Република България. Става ясно, че лазерният печат символизира държавата. Отдясно на печата на държавата е изобразен “Змей”. Главата на звяра е във вид на шестолъчна звезда. От устата на “Звяра” излиза линия (обозначена на рис.1 с цифра 2)

2

и представлява всъщност непрекъснат надпис – “ЛИЧНА КАРТА IDENTITY CARD”. Краят на опашката на звяра се намира до отворената му паст…

3

4

5

6

7

 

8

9

10

източник: Откъс от книгата “Печатът на антихриста” от Монах Мартиниан (Боянов)