Говорят си двама психиатри:
- Днес имах ужасен пациент! Мислеше ме за уличен стълб!
- Че какво ми е ужасното?
- Какво ли? Той си мисли, че е куче.