Разправяш, че съм изпил всички пари, че даже за козметиката ти не са останали. Ама като съм пиян, за чий... ти е козметика?