Иван и жена му празнуват златна сватба. След като си пийнал, той си развързал езика:
- Знаеш ли, на колко много мъже съм сложил рога?
Жена му въздъхнала:
- Аз пък, само на един...