Един мъж изневерил на жена си и страдал от угризения.
Веднъж я помолил:
-Скъпа, нека да продадем това легло, понеже в него ти изневерих!
-О, недей, ако почнем така, ще останем само с полилея!