Габровец си избира плат за костюм.
- Извинете, защо оглеждате толкова опъкото? - попитал продавачът.
- За да видя как ще ми стои след няколко години.