Кавга...
Жената:
- И ще взема да напиша на таблата на кревата, че си глупак, че целият град да те разбере!