"Вие хората сте толкова органични!"
Надпис на стената на 4 ет. в бл.50Б Студентски град