През 1879 г. София става столица на Княжество България. И на следващата година Общинският съвет приема следната кратка наредба: 
"Да се запретят игрите от тъй називаемите кьочеци в столицата като разпространяющи разврата и не съобразени с времето."

Кой и кога отмени тази наредба?

Отменяна ли е изобщо и ако да: защо?

Ако в Софийска община няма памет по този въпрос, то не е ли редно общинарите наши да се поучат от своите достойни предшественици?

Факт е обаче, че чалгарската кючекчийница се шири по шантаните, както в София, така и по Черноморието, че и по цяло българско. Кой е казал и кога, че този 21 век за нас, българите, трябва да бъде чалгаджийски век? Кой е казал, че простофилията и мутризацията на държавата ни е средата, в която ще трябва да живеем?

Помним, надявам се, думите на Левски за времето, което е в нас, което ни обръща и ние него обръщаме. Е, как го обърнахме това време, че отвратителната кючекчийска чалгарска свирня и тия отвратителни чалга-певачки, "завладяха" България? 
Някога софийските общинари са знаели, че трябва да се съобразим с времето. Явно са разбирали, че времето след освобождението от турско не е било за кючеци. Но защо времето след освобождението от комунистическо стана време за чалга? А текстовете на тази Чалгария? Това е отврат, словесен боклук, душевно болни хора ги пишат тези текстове.

Целта? Каква е целта? Тотално опростачване на "народонаселението" . За да гледа тъпо и да се радва, когато "началникът" му каже, че е просто. Като него. И се радва, горкото.

Времето ли е спряло, ние ли сме тръгнали на заден ход?