Защо жените харесват мъже тип мачовци? Оказва се, че предпочитанията зависят от родното място.

Мащабно проучване с участието на 4794 жени на възраст между 16 и 40 години от 30 държави в света показва, че жените от държави с ниска продължителност на живота и тежки условия за преживяване, си избират най-често мъж мачо.

Изборът в полза на мъжествените черти е продиктуван от подсъзнателното желание на жените за оцеляване в тежка ситуация. Именно когато са притиснати от житейски проблеми, дамите си мислят, че са длъжни да изберат най-добрия генетичен материал.

Освен това, колкото е по-нисък здравословният индекс на дадена страна, толкова мачовците са по-актуални в женските очи. При това нивото на образование, материален статус или възраст почти нямат значение.

Обаче, напук на надеждите им, се оказва, че мачовците не се отличават със съпружеска вярност. Отгоре на това са склонни към агресия. Именно затова жените от по-благоденстващите страни не си падат по този тъп мъже.