Европейският съд отмени регулацията, която определя класифицирането на прахосмукачките по потребление на енергия. Според висшата съдебна инстанция на ЕС използваната за целта методология е погрешна и не отразява реално енергийното потребление на уредите.

Европейската комисия прие регулация за енергийните етикети на прахосмукачките през 2013 г. Според нея те задължително се класифицират в енергийни класове и тяхното потребление се указва задължително върху цветни етикети. Методологията за подреждането им по ефикасност е създадена и наложена във всички държави от ЕС от Европейската комисия.

По сигнал на големия британски производител “Дайсън” днес съдът отхвърли като несправедлив метода на Брюксел и отмени регулацията, която го въвежда. Еврокомисията съобщи, че още не е решила дали да оспорва съдебното решение или ще се примири с отпадането на етикетите.

Магистратите приеха аргумента на “Дайсън”, че тестовете за енергийно потребление на прахосмукачките се правят при празни и чисти торбички за прах. Британският производител на прахосмукачки без торбички твърди, че когато торбичката не е съвършено чиста, прахосмукачката харчи повече ток при работа. Тъй като в повечето случаи уредите работят с вече използвани торбички, потребителите биват заблуждавани за използваната от тях енергия. В същото време производителите на прахосмукачки, работещи без торбички, изглеждат по-малко привлекателни за купувачите, които правят избора си въз основа на енергийните етикети.

Днешното решение на висшата инстанция на европейския съд отменя взето през февруари решение на по-малък състав на съда, който отсъди в полза на европейската регулация и против британската компания.

Топ магистратите на ЕС задължиха Европейската комисия да изготви нова методология за изчисляване на енергийното потребление на прахосмукачките, което да бъде еднакво справедливо към моделите с и без торбички за прах.

Новите тестове трябва да се правят в максимално близки до работния режим на уредите, когато те са пълни с прах “до определено ниво”, поръчват съдиите.

Междувременно, прахосмукачките ще продължат да се продават с вече невалидните етикети, докато Еврокомисията не приеме нова регулация и не ги замени с по-точни.