Парламентарната Комисия по правни въпроси отхвърли ветото на президента Румен Радев и отново гласува разпоредбите от Закона за държавната собственост. Текстовете бяха подкрепени гласовете на 9 депутати, а трима гласуваха с „против“, пише "Новини.бг".

Държавният глава Румен Радев упражни правото си на отлагателно вето и върна за ново разглеждане част от промените в Закона за държавната собственост, гласувани от парламента на 10 октомври т.г. Според него с приетия закон се създава възможност за скрита приватизация на дружества от забранителния списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

С ветото си президентът оспорва чл. 1, т. 2 от Закона за изменение на Закона за държавната собственост (ЗИ ЗДС), с който се премахва забраната за апортиране на имоти и вещи - собственост на търговски дружества, включени в Приложение № 1 „Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях“ от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Освен това с чл. 4 се предвижда възможност за апортиране на имоти и вещи, които не са обособени части от дружества по Приложение № 1, в търговски дружества с държавно или общинско участие.

Според Румен Радев посочените текстове противоречат на целта на забранителния списък, а именно - да не се приватизират без решение на Народното събрание дружества, които имат структуроопределящо значение за икономиката или висока обществена и социална значимост.

„Всички съмнения за скрита приватизация са неправилни и необосновани“, заяви по време на дискусията Данаил Кирилов, председател на комисията и депутат от ГЕРБ. „Когато понятието за приватизация означава прехвърляне чрез продажба, трябва да съобразяваме, че апортът не е продажба. Не е обосновано да се сливат двете понятия, че апорт е равностойно на приватизация. Също така неправилно в указа се сочи, че при апорт няма насрещна престация. Има такава. Срещу апорта апортиращият субект, в случая държавата и общината, ще получи членствени права в търговското дружество. Те гарантират участието в управлението на дружеството“, подчерта Кирилов.

Според опозицията обаче аргументите на президента са уместни. „Големият въпрос е дали се създава възможност предприятия и обекти, които са изключени от приватизацията, да бъдат отчуждени и дадени в частни ръце чрез методите на апортиране. Според вас – не, но според нас – да. Тук вече е спорът“, заяви Крум Зарков от БСП.

В дискусията не взеха участие представители на президентската институция. Предстои върнатите за второ разглеждани законови разпоредби да бъдат обсъдени и гласувани в пленарна зала.