Срокът за плащане на втората, последна вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и налога върху превозните средства изтича на 31 октомври. Дотогава се внася и четвъртата вноска на патентния данък, съобщиха от дирекция "Местни данъци и такси" в Пловдив. От следващия месец върху дължимите суме ще се начисляват лихви.

Гражданите могат да платят в брой, чрез ПОС терминални устройства на касите в шестте жилищни района, по банкова сметка на община Пловдив, както и по интернет и през Изипей.