Европейският парламент ще обсъди утре убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври. Това се посочва в програмата на започващата тази вечер сесия в Страсбург. Също утре евродепутатите ще разгледат предложение за резолюция по случая със злоупотребата с данни на потребители на Фейсбук.

Предвижда се в документа, чието гласуване е насрочено за четвъртък, социалната мрежа да бъде призована да съобрази съществуването си с правилата на ЕС за сигурност на личните данни. ЕП ще обсъди също мерки за предотвратяване на намесата в избори чрез социалните мрежи, предава БТА. ЕП ще се запознае с доклад за използването на Шенгенската информационна система за обмен на данни по решенията за връщане на незаконно пребиваващи в ЕС мигранти.

В документа е записано, че политиката на връщане досега далеч не е ефективна, както и че системата, по която тези данни може да се обменят, съществува, но не се използва. През 2015 г. на 533 395 незаконно пребиваващи мигранти е било разпоредено да напуснат, но едва около 42 на сто действително са били изведени от ЕС. Ако не не бъдат взети предвид случаите на връщане на мигранти в страни от Западните Балкани, делът на връщанията спада до 27 на сто. В сряда и четвъртък евродепутатите ще обсъдят доклади за мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от превозните средства. В единия доклад се предлага ЕС да финансира обществени поръчки за "чисти" превозни средства (на ток или водород).

Предлага се до тези обществени поръчки достъп да нямат производители от държави извън ЕС. Вторият доклад отчита, че 94 на сто от превозите в ЕС са зависими от петрола, а 90 на сто от това гориво е внос, "включително от някои политически нестабилни държави". Допълва се, че батериите за електрическите превозни средства се произвеждат почти изцяло в Азия. Очакваният разход за изграждането на мрежи за зареждане с алтернативни горива е 25 милиарда евро до 2025 година. Предлага се 10 на сто от тези средства да бъдат осигурени от бюджета на ЕС, а останалите - от производителите и доставчиците на превозни средства и горива. Отбелязва се, че пътните превози са източник на една четвърт от замърсяването на въздуха с въглероден двуокис и този дял продължава да нараства.

Според ЕП най-късно до 2050 г. автомобилните превози трябва да спрат отделянето на въглероден двуокис. Отчита се, че днес превозните средства на алтернативно гориво са по-скъпи от автомобилите с двигатели с вътрешно горене, липсват места за зареждане с ток. Премиите и данъчните облекчения доказано ускоряват навлизането на пазара на "чисти" превозни средства, се посочва в доклада.