Титулярът на интернет акаунт не може да бъде освободен от отговорност само защото твърди, че не е знаел какво правят членове на семейството му в мрежата. Това реши Съдът на ЕС в Люксембург по дело за незаконно качване на съдържание в нета.

Магистратите се произнесоха по питане на германски съдии, които трябва да отсъдят по дело, в което издателство съди семейство от Мюнхен, качило в сайт за обмен на файлове книга с авторски права.

Синът на семейството, на чието име е абонамента за интернет, твърди, че родителите му са действали като пирати, а той е бил в неведение. Той обаче се възползва от германското право, което защитава личния живот и отказва да съобщи кой точно от родителите му и кога е оставил книгата за сваляне на сайта. Издателството иска да получи компенсация за претърпени щети от пиратското ползване на електронна книга, чийто права държи.

Синът живеел в общо жилище с родителите и твърди, че когато е извършено криминалното деяния, не е бил у дома си.

Германските съдии смятат, че той не казва истината, тъй като компютърът, от който е качена книгата е неговият. По време на деянието само този компютър е бил включен в мрежата.

Тъй като обаче теоретично родителите също биха могли да ползват връзката в семейното жилище, синът прехвъля вината към тях. Той се възползва, че според германското право е неприемливо да се иска членове на семейството да свидетелстват едни против други и отказва да обясни кой от родителите му е виновен за качването на пиратската книга.

Топ магистратите на ЕС също смятат, че синът се крие зад неприкосновеността на личния живот и семейството. Те смятат, че е нарушен балансът на защита на интересите на подсъдимия и на ищеца, като докато семейството се ползва от почти абсолютна защита, същото не важи за издателството.

Ето защо те предлагат на германските съдии да посочат като виновен сина на основание, че той е титуляр на абонамента за интернет. Освен това те препоръчват да се потърсят и други параграфи в закона за нарушаване на авторските права, чрез които да задължат сина да даде подробности по обвинението, което отправя към родителите си.

Решението на европейските магистрати е задължително за всички съдилища в 28-те страни на ЕС, които гледат подобни дела.