986 лв. е средната заплата в Пловдивско за второто тримесечие на тази година,съобщават от Териториалното статистическо бюро под тепетата. Най-високо средното трудово възнаграждение е било през юни – 990 лв., сочат данните на статистиката. Това е с 7.2% повече от същия период на миналата година и с 3,8%, сравнено с първите три месеца на 2018 г., като намаление на заплащането не е регистрирано в нито една икономическа сфера.

Най-голямо увеличение на заплатите в сравнение с първото тримесечие има във финансовата и застрахователна сфера – с 12.9%, в строителството – 10.4% и образованието – 8.9%. Сравнено със същия период на 2017 г. увеличението в отрасъл „Финансови и застрахователни дейности“ е  с 29.4 на сто,   „Операции с недвижими имоти“ – 19.2 на сто и „Образование“ – 14.3 на сто.

Най-високо заплащане през второто тримесечие на 2018 г. са получили работещите в сферата на „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения“ – 2 072 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 836 лв. и „Добивна промишленост“ – 1 535 лева. Най-ниско платени са били заетите в хотелиерството и ресторантьорството – 639 лв. и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 737 лева.

В обществения сектор заплатите са нараснали със 7.7%, спрямо същия период на 2017 година, а в частния сектор – със 7.0%. Пловдив заема осмо място по размер на заплатите в страната, като с най-висока заплата са работещите в столицата – 1 518 лв., а с най-ниска – в Благоевградска област – 743 лева.

Градът под тепетата се нарежда след София, също след Стара Загора – 1101 лв., Варна – 1060 лв., Враца – 1057 лв., Габрово – 990 лв. и Разград – 989 лв.

През второто тримесечие средното заплащане в страната е 1 125 лв. – със 139 лв. или 14.1% по-висока от тази за област Пловдив.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив работят по трудово и служебно правоотношение  223.1 хиляди души.