Противно на надгробните слова, които можете да чуете навсякъде по медиите
относно девалвацията, деморализацията и пълната изчерпаност и провал на
българската душевност, тайно и полека едно много показателно явление упорито се
отстоява в живота на нашата нация. Къде ли не и по какви ли не поводи народът ни
реши да пее, танцува, твори чрез всички изкуства, да общува, споделя и весели,
разбира се и да похапва и пийва юнашки, както си му е редът при груповите веселби.
Неувяхналата българска душа намери начин да празнува своето поредно възраждане
чрез фестивалите – нещо като по-изискани и културно ориентирани наследници на
традиционните събори. Ако изсърфирате из интернет, ще разберете, че всъщност
страната ни се тресе от фестивали, които едва успяват да се сместят във времето на
пролетта и лятото, твърде кратки за развихрения творчески изблик на българите.
Графиката по-долу представя резултатите от национално представително
проучване реално и истински проведено от агенция Маркет ЛИНКС през м. май 2018 г. сред 1010 човека. Тя показва познатостта, посещаемостта и намерението за посещение през 2018 на част от фестивалите в България. Всъщност, то няма претенциите да измерва успешността на фестивалното движение у нас. По-известните фестивали са
поставени като база за сравнение с нивото на популярност, която набира едно
относително ново явление – фестивалите сред природата, които се появиха преди 10- на година. Те стават сборна среща на една алтернативна общност – представителите на нова ценностна система или поне заявяващите, че се числят към нея. Как да ги наречем – „хората на новото време“ или „хипитата на 21 век“, или „зелените“, или „еко хората“, или …трудно е да им се лепне етикет, защото те са доста различни.