С нови придобивки и приличен брой имоти се открояват декларациите на част от народните представители, подадени към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. При други ситуацията не се е променила след влизането им в Парламента, или поне такива данни са подали пред контролния орган. Някои са обявили, че имат само заплатите си от държавната длъжност.