Като носител на авторските права на емблематичното кино "Космос“ арх. Тодор Абаджиев е внесъл предложение в община Пловдив. Става дума за инвестиционно намерение за основен ремонт на сградата - това обсъждаха експертите на ЕСУТ.

На заседанието им стана ясно, че вече има служебно изготвено техническо задание за проектиране, което задава параметрите за намеси в киното. Документът трябва да получи одобрение от кмета Иван Тотев, но ще е база за изготвяне на бъдещия проект за "Космос“, пише "Марица".

Идеята е с този ремонт знаковата за Пловдив сграда да запази функцията си. Тя ще се трансформира в съвременен културен център, едно споделено пространство за култура, със зали за кинопрожекции, за изкуство, балет, дизайн, мода. Фоайето ще се пригоди за провеждането на различни мероприятия.

Планирани са още кафене, гардероб, зона за четене и зона за музика. Всички видове инсталации ще бъдат подменени.

Общината обаче все още не може да реши проблема с реститутите от фамилия Дякови за пространството пред бившето кино „Космос“, макар да спечели делата на 2 инстанции.