91 жандармеристи положиха тържествена клетва за спазване на Етичния
кодекс за поведение на държавните служители в МВР. Тържествената
церемония се проведе днес в Центъра за специализация и професионална
подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Гости на нея бяха доц.
д-р Петър Моллов – съветник на Министъра на вътрешните работи, г-н
Михаил Златанов – оперативен помощник на Главния секретар, старши
комисар Йордан Рогачев – Директор на ОДМВР-Пазарджик, г-н Петър
Белчев – заместник-областен управител, комисар доц. д-р Станимир Илиев
– заместник-декан на факултет „Полиция“ в АМВР. На събитието
присъстваха и комисар Борис Танев–началник на ЗЖУ-София,
директорите на ЦСПП в Пазарджик и Казанлък комисарите Стоян Зайков и
Красимир Иванов, много родители и близки на стажантите.
С днешната тържествена церемония завършва шестмесечната
първоначална професионална подготовка на стажантите от Дирекция
„Жандармерия“ при Главна дирекция „Национална полиция“. По време на
нейното провеждане те получиха познания по общи и специализирани
полицейски дисциплини:правна,тактическа, стрелкова, криминалистическа
и психологическа подготовка, полицейска лична защита, оказване на
долекарска помощ. След приключване на обучението си те придобиват
статут на пълноправни полицаи и ще изпълняват своите задачи в
структурите където са назначени, а именно Зоналното жандармерийско
управление в София. В своето обръщение доц. д-р Моллов пожела на
младите служители успехи в нелеката им ежедневна професионална
дейност и изрази увереност, че те ще продължават своето развитие в
полицейската кариера. Завършилите с отличен успех стажанти бяха
наградени от името на Ректора на Академията на МВР и Директора на
ЦСПП-Пазарджик. Празничен водосвет за здраве и успех отслужиха
свещеници от Пазарджишката духовна околия.