Поредният самоубиец по родните пътища. Вижте го! Така се вози той на камион, необезопасен, хванал се за решетки! И ако този падне падне под автомобила ви, вие ще го лежите, на вашата съвест ще лежи...

Дейсвието се развива в близост до град Кърджали, а видеото ни изпрати наш читател.